Informacije

Informacije

Rezervacija ulaznica

Ulaznice za programe u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” mogu biti rezervisane putem interneta i telefona, dok se prodaja i podizanje ulaznica vrši na biljetarnici na glavnom ulazu. Radno vrijeme biljetarnice je od 10 do 13 časova, te od 18 do 20 časova. Informacije u vezi sa ulaznicama mogu se dobiti putem brojeva telefona 041 235 280 i 067 428 655. Na pomenute brojeve može biti izvršena i rezervacija ulaznica, koja je moguća i na našoj internet prezentaciji.

Informacije

Telefon: 041/235-280 Email: zetskidom@t-com.me