Izdavaštvo

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” tokom istorije štampalo je materijale poput ulaznica, pozivnica, plakata za najavu predstava, mjesečnih repertoara (umjetničkih i informativnih), prospekata, kataloga, bilborda, uz publikovanje na internetu i drugi propagandni materijal kojm je najčešće praćena realizacija tekućeg programa.

No, u oblasti izdavaštva, naročito su značajne publikacije i knjige, među kojima znatan dio njih nadilazi okvire naše institucije i predstavlja nemjerljiv doprinos crnogorskoj teatrologiji. U nastavku slijede izdanja Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” koja pripadaju ediciji baštine.

Priredio:
Luka I. Milunović


Zbornik dokumenata

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
318

Cetinje,
2018.

Autori:
Luka Milunović
Velimir Vujačić

Ljiljana Milunović

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Suizdavač:
Ministarstvo kulture Crne Gore

Broj numerisanih strana:
391

Cetinje,
2012.

Autori:
Luka Milunović
Velimir Vujačić

Ljiljana Milunović

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Suizdavač:
Ministarstvo kulture Crne Gore

Broj numerisanih strana:
315

Cetinje,
2011.

Autori:
Luka Milunović
Velimir Vujačić

Ljiljana Milunović

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Suizdavač:
Ministarstvo kulture Crne Gore

Broj numerisanih strana:
267

Cetinje,
2011.

Autori:
Luka Milunović
Velimir Vujačić

Ljiljana Milunović

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Suizdavač:
Ministarstvo kulture Crne Gore

Broj numerisanih strana:
360

Cetinje,
2010.

Priredio:
Milan Popović


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
319

Cetinje,
2008.

Autorka:
Nataša Nelević


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Suizdavač:
“Nova knjiga”

Broj numerisanih strana:
653

Cetinje – Podgorica,
2008.


Autor:
Luka I. Milunović


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
364

Cetinje,
2006.


Autor:
Luka I. Milunović


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
276

Cetinje,
2006.

Autori:
Luka I. Milunović
Ljiljana Milunović


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
489

Cetinje,
2004.

Autor:
Luka I. Milunović

Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj numerisanih strana:
211

Cetinje,
2002.

Autori:
Gojko Čelebić
Zoran Šoškić


Izdavač:
Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Broj strana:
20

O pozorištu

Baštineći tradiciju od 1884. godine, Kraljevsko pozorište “Zetski dom” najstarija je teatarska institucija u Crnoj Gori.

Istorijat

Tokom brojnih epoha, Zetski dom ostao je jedan od najznameniitijih biljega crnogorske umjetnosti.