Pozorišne novine

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” uskoro će javnosti predstaviti prvo izdanje “Pozorišnih novina”. Riječ je o još jednom vidu komunikacije sa javnošću zainteresovanom za rad pozorišta, a novine će biti dostupne i u elektronskoj formi, slobodne za preuzimanje na našoj internet prezentaciji.