Savjet

Kraljevskim pozorištem “Zetski dom” upravlja Savjet, koji je zadužen da se bavi ključnim pitanjima vezanim za funkcionisanje naše institucije.

Savjet donosi godišnje programe rada, usvaja repertoar sa umjetničkom koncepcijom, utvrđuje poslovnu politiku i programsku orijentaciju sa planovima razvoja Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”. Izuzev toga, Savjet donosi i pozorišna pravila, usvaja godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju, određujući i cijene usluga koje pruža Kraljevsko pozorište “Zetski dom”.

Članovi Savjeta Kraljevskog pozorišta Zetski dom u aktuelnom sazivu su:

dr Nenad Vujadinović
dramaturg i dramski pisac, predsjednik Savjeta

Žaklina Oštir
glumica Crnogorskog narodnog pozorišta

mr Jelena Martinović Bogojević
vanredna profesorica Muzičke akademije

Milovan Radojević
književnik i teatrolog

Đorđe Dragićević
predstavnik zaposlenih

Među zaduženjima Savjeta je i donošenje Statuta, akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, poslovnika o radu Savjeta i odluka o stručnom usavršavanju i stipendiranju. Savjet ima pravo da osnivaču predloži statusne promjene Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”, ali i da odlučuje o uzimanju kredita, odnosno davanju bankarskih garancija za potrebe pozorišta.

Rukovodstvo

Radom Kraljevskog pozorišta Zetski dom rukovode direktor i umjetnička direktorica.

Zaposleni

Zaposleni u Zetskom domu raspoređeni su u pet organizacionih službi.