Zaposleni

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” danas ima 30 stalno zaposlenih, a rad je organizovan u pet službi. Funkciju direktora od 2020. godine obavlja Ilija Subotić, dok je umjetnička direktorica Lidija Dedović.

U Umjetničkoj službi Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”, uz umjetničku direktoricu, stalno su angažovani dramaturg Rajko Radulović i članovi glumačkog ansambla Goran Vujović, Vule Marković, Jelena Laban, Jelica Vukčević i Marija Labudović.

Službom produkcije i marketinga rukovodi Đorđe Dragićević, a njeni članovi još su i producentkinja Aleksandra Maksimović, organizator umjetničkog programa Đorđije Radojičić i bibliotekarka – dokumentaristkinja Natalija Božović.

Rukovodilac Službe scensko-tehničke produkcije je Dragan Sjekloća, a u njoj su i šef scenske tehnike Željko Milošević, majstor scene Aleksandar Anđelić, tehničar rasvjete Mladen Đurković, rekviziter Vlatko Radović, scenski dekorater Goran Radović i garderoberka Stana Vuković.

U Službi za pravne i opšte poslove su službenica za javne nabavke Milena Vušurović, prevoditeljka Anđela Đurović, administrativna tehničarka Adriana Radović, vozač Marko Batrićević i čuvari Nedžad Alilović, Petar Rašković i Miodrag Adžić.

Službom finansijsko-komercijalnih poslova rukovodi Ksenija Čavor, blagajnica je Dragana Ljiljanić, ekonom Saša Pejović, a biletarka Ana Muhadinović.